תרגול מדיטציה בעזרת דמיון מודרך

מדיטציה בעזרת שימוש בדמיון מודרך
נעשה תוך תרגול פתיחת מרכזי אנרגיה הנקראים "צאקרות".
זוהי שיטת ריפוי המטפלת לבריאות ושלמות ההילה המקיפה את הגוף הפיסי.
התרגול נעשה בישיבה תוך היכרות עם מרכזי האנרגיה בגוף, וטיפול בכל מרכז ,
ונותנת כלי לריפוי עצמי ושמירה על האיזון גוף נפש.